Kårstyrelsen 2016

Ordförande			Christoffer Kempengren
Vice ordförande			Erick Norén         
Kassör				Martin Sjöström    
Sekreterare			Lina Svensson    
Utmanarrepresentant		Mattias Ohlsson