Kårstyrelsen 2016

Ordförande			Christoffer Kempengren
Vice ordförande			Erick Norén         
Kassör				Martin Sjöström    
Sekreterare			Lina Svensson    
Utmanarrepresentant		Mattias Ohlsson   

Husie-Hohögs Scoutkår, Husie Kyrkoväg 78, 212 38 Malmö - Tfn: 040-49 37 79 - E-post: info@hohogscout.se