Mål för Hohögs Scoutkår

6 augusti 2000

Övergripande mål:
• Att i scoutings anda utveckla Hohögs Scoutkårs medlemmar personligt och i grupp till initiativrika, driftiga och engagerade individer.

Ideologi:
• Scoutlagen ska vara en naturlig del av all verksamhet i Hohögs Scoutkår.
• Hohögs Scoutkårs medlemmar ska efter bästa förmåga kunna förklara scouting för andra.

Patrullen:
•I Hohögs Scoutkår ska vi ha ett väl fungerande patrullsystem.
• En medlem i Hohögs Scoutkår ska känna sig delaktig i beslut på alla nivåer.
• Medlemmar i Hohögs Scoutkår ska ges möjlighet att utveckla sitt ledarskap.

Friluftsliv / Säkerhet:
• Medlemmar i Hohögs Scoutkår ska ha tillräcklig kunskap för att på ett säkert sätt deltaga i scoutaktiviteter.

Natur:
• Medlemmar i Hohögs Scoutkår ska aktivt uppleva naturen, utan att störa eller förstöra den.

Vår förmåga:
• Alla medlemmar i Hohögs Scoutkår skall givas möjlighet att använda och utveckla sina färdigheter.

Internationellt:
• Hohögs Scoutkårs medlemmar ska ha förståelse för och ges möjlighet till att uppleva scouting lokalt och globalt.

Husie-Hohögs Scoutkår, Husie Kyrkoväg 78, 212 38 Malmö - Tfn: 040-49 37 79 - E-post: info@hohogscout.se