Malmöscouterna förvärvar lägerområde på
55 tunnland

Efter många om och men är nu Malmö Scoutkårers förvärv av egen-domen Hörrs Nygård vid Lövestad i sydöstra Skåne klart. Regeringen gav sitt nådiga tillstånd i den senaste konseljen och därmed är etapp 1 avslutad i scoutkårernas projekt om permanent läger. Säljare är lantbrukare Per-Erik Persson, Västra Karaby.

Köpeskillingen uppgår till 115 000 kr, men den summan stoppar inte för scouternas del ty man hyser stora planer på att restaurera och vidareutveckla lägerområdet.
   Detta med ett permanent lägerområde innebär ett nytt begrepp för Sveriges scouter, omtalar PR-chefen i Malmökretsen Gösta von Gertten. Vi har hämtat idéerna från USSA. För något år sedan var lägersekreteraren Kurt Wahlund "over there" och insöp lärdomar, som alltså nu skall omsättas för svenska förhållanden.
   Scoutkonsulenten i Malmö Kjell Thulin omtalar för SDS att man i Malmö nu har cirka 2600 scouter av vilka merparten kommer att finnas på plats på det nya lägerområdet då pingstlägret invigs den 5 juni. Det blir det största läger Malmöscouterna någonsin varit samlade till. Utvecklingen går mot större anslutningar till de 20 scoutkårer som nu finns i Malmö och enligt konsulent Thulin är det inte otroligt att man är uppe i siffran 3500 1970.

5000 FÅR PLATS
- Med det lägerområde vi nu förvärvat är vi emellertid redo att ta emot bortåt 5000 unga och äldre scouter. Området omfattar ungefär 55 tunnland varav 15 tunnland utgörs av uppvuxen skog. De övriga cirka 30 tunnlanden utgörs av ängar vilka i sinom tid skall planteras om till "parklandskap".
   Grundplåten till lägerområdet utgörs av "jubileumsgåvan" - en fond som bildades i samband med Malmö scoutkårers 50-årsjubileum. Hur finansieringsproblemet i stort skall ordnas är en sak som man får ta ställning till inom den närmaste tiden. Scoutkårerna har själv vissa medel disponibla och självfallet hoppas man också på anslag och donationer av skilda slag.
   - Genom förvärvandet av lägerområdet hoppas vi att rekryteringen av ledare skall underlättas, säger lägerområdeschefen Börje Grimsberg. Scoutingen har liksom andra fritidsorganisationer stora problem härvidlag.
   (SDS 17 april 1965)


Hörrs Nygård i Sjöbo blir permanent scoutlägerplats.

Malmökretsen av Svenska Scoutförbundet som omfattar ca 20 Malmöscoutkårer med ca 2600 medlemmar har inköpt Hörrs Nygård , Tolånga av lantbrukare Per Erik Persson, som nu bor i V. Karaby. Egendomen, som omfattar 27 hektar varav ca 7 hektar är skog, kommer att användas som permanent lägerområde.

Idén med ett dylikt inköp föddes vid förberedelsearbetet till jubileet 1962 och jubileets utskott utsåg ing. Börje Grimsberg, Malmö att leda arbetet för Jubileemsgåvan, som projektet döptes till. Den 9 april i år nådde man sitt mål enär regeringens konselj beviljade Malmö Scoutkårers Lägerområde, ekonomiska förening upa, tillstånd att förvärva Hörrs Nygård, som är beläget ca 7 km öster om Sjöbo.
   På egendomen kommer att uppföras ett permanent läger. Vid planeringen kommer till stor del utnyttjas erfarenheter från USA. Det som framför allt kommer att skilja från tidigare storlägerverksamhet blir de stora permanenta anläggningar, som nu kommer att skapas. Den hygieniska standarden kommer man att lägga mycket stor vikt vid.
   Inköpet av Hörrs Nygård kommer att få en stor betydelse gör bl.a. ledarrekryteringen för scoutverksamheten.

PINGSTLÄGER
Under dagarna den 5-7 juni i år kommer det nya lägerområdet att invigas genom ett stort pingstläger, till vilket 2600 Malmöscouter och en del danska scouter är inbjudna. På Svenska Flaggans Dag, den 6 juni, kommer lägret att officiellt att invigas.
   I samband med nyförvärvet kommer Scoutförbundet att anordna dels en namntävling där bästa namnförslag på lägerområdet vinner första pris, dels en historiktävling där det gäller att skriva den bästa historiska bakgrundsuppsatsen kring Hörrs Nygård. De som håller i trådarna för det nya lägerområdet är ordförande i Malmökretsen av Svenska Scoutförbundet, Erik von Gertten, Anderslöv, konsulent Kjell Thulin, Malmö, tekniske sekreteraren Kurt Wahlund, Malmö och ing. Börje Grimsberg, Malmö
   (Sk D, 17 april 1965)


Tack till Rickard Grimsberg för dessa texter!