Medinflytande i en scoutkår

(ur Hallå, nr 3 1971, Redaktion: Seniorlaget BEDAN - Hohögs Scoutkår)

För att få närvara vid ett kårstyrelsemöte måste man ha fyllt 18 år. Samma gäller för kårstämma.
Samma dag som man fyller 18 år är man mogen att delta i alla möten och fattar sen bara kloka beslut?!? Vi finner denna ordning antik och odemokratisk.
Den som ska vara mogen vid 18 bör ju rimligtvis ha möjlighet att utvecklas genom att delta i första hand som åhörare, senare som diskussionsdeltagare och till sist som fullvärdig styrelsemedlem med rösträtt.
Svenska Scoutförbundet är en barn och ungdomsorganisation och det måste anses skrämmande att röståldern inte flyttas ner. Visserligen har kåren oinskränkt makt att instifta egna stadgar i detta avseende. Många scoutkårer i Malmö har redan sänkt rösträtts åldern - någon t o m till 15 år. Men redan i Svenska Scoutförbundets stadgar borde ålderskraven förändras. Som det nu är har endast ledare rösträtt (man statestikförs automatiskt som ledare vid fylda 18 år).
Hohögs Scoutkår har en gammal fin kårstyrelsetradition. Alla medlemmar som vill komma får lov att närvara. Denna genorositet har seniorlagen i ökande omfattning börjat att utnyttja sig av. Nu önskar vi detta bekräftat också i kårens stadgar på så sätt att 15-åringen får närvarorätt, 16-åringen yttranderätt och 17-åringen rösträtt på såväl kårstämma som styrelsemöten.

Från och med det här nummret delas HALLÅ ut gratis till alla kårens medlemmar. Då, för två år sedan, gick redaktionens medlemmar omkring och ringde på i husen och försökte få sin kära tidning såld.

St Georg1971

(ur Hallå, nr 3 1971, Redaktion: Seniorlaget BEDAN - Hohögs Scoutkår)

Från Hallås utsände

Redan kl. 18:15 vimlade det av blåa skjortor, somliga med vita halsdykar och andra med gula. Under tiden övade Lage med fanbärarna i bordtennisrummet. Klockan halv sju började programmet i bordtennishallen. Först hälsades KFUM välkomna, sedan följde Hohögsropet och därefter avtackades Gösta Kippe, då hon skall flytta till Portugal till sommaren. Steffen i sin hippiefrisyr och kändisglasögon, efter en hård natt, tittade in. Därefter fortsatte det med allsång.

Klockorna började ringa kl 19:30 och då var det dags att ta plats i den stora salen för att närvara vid en hödtidsstund. Fanorna fördes in och det hela började med psalmen Härlig är jorden, och sedan predikade pastor Nilgård. Som avslutning sjöngs psalmen Jesus för värden givit sitt liv och fanorna fördes ut.

Tyvärr fick det planerade fackeltåget ställas in p g a den hårda vinden, varför Hallås utsände avlägsnade sig.

Blekinge 71

(ur Hallå, nr 3 1971, Redaktion: Seniorlaget BEDAN - Hohögs Scoutkår)

Vi går väl alla lite till mans och länktar till sommaren stora läger. Liksom 1967 ska lägret förläggas till Almö i Blekinge, landskapet som med rätta kallas för Sveriges trädgård. Det är en underbar plats med en underbar natur, som du kommer till, du som skall med.

Vad väntar då dig som ska med? jo, en lägervistelse med nya och spännande upplevelser. Här får du träffa både svenska och utländska scouter. Bada får du göra i badviken. Du kommer... MER TEXT SENARE.