Vargflockens första utfärd.


Risebega flocken som indianer


Alla landets scouter medverkade i Hästskoaktionen - till förmån för handikappade barn och ungdom, 19/3 - 1966.


Midsommarfirande.


20-21:e april 1968 - VU och pojkscoutläger för Videdalsenheterna.


Vargungeflocken byter namn till Fullmåneflocken.


Hajk i häckeberga 1967.


Med Irländska scouter på Köpenhamnsresa 1967.


[Projekt Kårhistoria]